Corporate Information 企業情報

THÔNG TIN TRỤ SỞ CÔNG TY

TRỤ SỞ CHÍNH TOKYO

Địa điểm Lầu 2 Tokyo Shinkawa 1-16-14 ( mặt bên toà nhà Shinkawa Building Annex), quận Chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản.
Điện thoại
Số Fax
Điện thoại: 0081 3-5117-2301
Số Fax: 0081 3-5117-2302
Lĩnh vực hoạt động Zeku là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ phục vụ cho việc tuyển dụng và quản lý nhân sự của các công ty.

プライバシーポリシー 

情報セキュリティ基本方針 

ITサービスマネジメント基本方針 

サイトマップ 

©2004- ZEKU CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED