Corporate Information 企業情報

THÔNG TIN TRỤ SỞ CÔNG TY

TRỤ SỞ CHÍNH TOKYO

Địa điểm Minato-ku, Tokyo Takanawa 3-19-26 (SOC Takanawa Building), 7f
Điện thoại
Số Fax
Điện thoại: 0081 3-6681-1650
Số Fax: 0081 3-6681-5599
Lĩnh vực hoạt động Zeku là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ phục vụ cho việc tuyển dụng và quản lý nhân sự của các công ty.

プライバシーポリシー 

情報セキュリティ基本方針 

ITサービスマネジメント基本方針 

サイトマップ 

©2004- ZEKU CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED