Products 商品情報

ジョブサイトPlus+

Sau đây là những tính năng lớn của Job-Site plus

Có thể dùng để quảng bá cho thương hiệu công ty

Mang đến một trang web đăng tin tuyển dụng hoàn toàn độc lập cho công ty.

Thu hút sự chú ý đến công ty

Nhiều công ty tại Nhật Bản đang sử dụng công cụ này để tạo trang web tuyển dụng riêng cho công ty

ジョブサイトPlus+の特徴

CÁC TÍNH NĂNG CUẢ JOB-SITE PLUS

Các tính năng có thể sử dụng được trên điện thoại thông minh và đăng tin tuyển dụng không giới hạn với phí hàng tháng 30,000¥ ※

Tính năng tìm việc

Tính năng gửi mail giới thiệu việc làm mới

Tính năng nộp đơn ứng tuyển

Tính năng tự động tìm việc làm cho người mới

Tính năng đăng ký, đăng nhập vào trang web

Tính năng tạo trang việc làm

Tính năng thay đổi mẫu trang web

Tính năng tạo hồ sơ dành cho người tìm việc

XÂY DỰNG QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

お申込みはこちら

XÂY DỰNG QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Với các mẫu đa dạng khác nhau, trang web tuyển dụng của công ty có thể được tạo thành một cách vô cùng dễ dàng. Công ty cũng có thể dùng trang web trên di động để quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

※ Cho đến tháng 100.000 PV
※ Những công ty đã đăng ký chiến dịch tương tự sẽ nhận thêm khuyến mãi giảm giá cho phần mềm Quản lý và hỗ trợ tuyển dụng.

※ BÁO CÁO THÁNG VỀ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO SẼ TRÌNH ĐẾN VỚI CÔNG TY CỦA BẠN MỖI THÁNG.

プライバシーポリシー 

情報セキュリティ基本方針 

ITサービスマネジメント基本方針 

サイトマップ 

©2004- ZEKU CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED